Agrícola

Coberta Agrícola

Panell sandvitx indicat específicament per a teulades de granges per la seva gran resistència a la corrosió. Recomanable la utilització de fixacions en acer inoxidable. Es disposa del tipus Agrotherm (fibrociment reforçat) o Agropanell (xapa metàl·lica anticorrosiva).

Format per un placa de fibrociment reforçat o xapa metàl·lica prelacada amb recobriment anticorrosiu, nucli d’aïllament de poliuretà injectat PUR B o de polisocianurat PIR B i una capa interior de polièster reforçat amb fibra de vidre.