Agrícola

Coberta Agrícola

Panell sandvitx indicat específicament per a teulades de granges per la seva gran resistència a la corrosió, tipus Agrotherm o agropanell.

Format per un placa de fibrociment reforçat (gris, vermell o verd) o xapa metàl·lica prelacada amb recobriment anticorrosiu, nucli d’aïllament de poliuretà injectat PUR B o de polisocianurat PIR B i una capa interior de polièster reforçat amb fibra de vidre.

Recomanble l’utilització de fixacions d´acer inoxidable.