Fals sostre

Fals sostre

Un fals sostre o sostre registrable és un element constructiu que se situa a una certa distància del sostre original, desenvolupat generalment mitjançant peces prefabricades. Aquestes plaques es col·loquen superposades al sostre a una distància específica, sent suportades per unes estructures metàl·liques en la majoria dels casos.

Aquest tipus d’instal·lacions s’utilitzen molt sovint en oficines, negocis, àrees comercials o nous magatzems. Això es deu al fet que aquest tipus d’alternativa ofereix molts avantatges:

  • El seu muntatge és molt senzill, econòmic i ràpid. Resulta notablement rendible muntar un sostre registrable enfront del sistema tradicional.
  • Oculta totalment les instal·lacions elèctriques, les canonades, conductes de ventilació, aire condicionat o calefacció, etc … permetent l’accés a aquestes si fos necessari.
  • El sostre original queda cobert pel nou sostre registrable, si el sostre presenta esquerdes, humitats o canonades antigues queda totalment ocult a la vista.
  • Les qualitats de perdurabilitat dels materials d’aquests sistemes són excel·lents, per això resisteixen el deteriorament del temps i l’ús.
  • Redueixen l’alçada fins al sostre. Amb això aconseguim disminuir la quantitat d’aire a l’habitació, i amb altes o baixes temperatures el consum d’energia per adequar la temperatura de l’habitació serà menor.
  • En l’espai que queda entre el sostre original i el fals sostre es poden instal·lar calaixos o petits armaris.
  • És un aïllant acústic i tèrmic.

Els materials en els quals poden elaborar són de variada naturalesa. Entre ells trobem: la fibra, l’encenall de la fusta, el metall i polipur (material dissenyat específicament per a fals sostres en zones amb atmosferes agressives com granges porcines o explotacions avícoles, compost per polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV).