Ventilada

Façana Ventilada

La façana ventilada s’ha convertit en un dels revestiments més utilitzats pels beneficis que aporta. Gràcies a la utilització d’una façana ventilada, es millora el confort d’una construcció i s’aconsegueix un estalvi energètic de manera sostenible. Per tant, una façana ventilada és un sistema de tancament exterior que ofereix un excel·lent aïllament tèrmic i acústic. A més, es pot emprar tant en obres de nova construcció com en rehabilitacions.

És un sistema de tancament exterior que ofereix aïllament tèrmic, acústic i protecció d´humitats.

Existeix una gran varietat de materials i colors pel revestiment exterior.