Ventilada

Façana Ventilada

Aquest sistema d’acabat permet la disposició d’una cambra d’aire entre l’aïllament i l’element d’acabat exterior, millorant l’aïllament tèrmic i acústic. Sistema de gran utilitat per a la protecció d’humitats i beneficiós en l’estalvi energètic. També té una important funció estètica i arquitectònica gràcies a la gran varietat de materials i colors que existeixen per el revestiment de la part exterior, com el gres porcelànic, panells de ciment reforçat, etc.

És un sistema constructiu utilitzant tant per obres de nova planta com per a rehabilitacions.