Manteniment industrial

Manteniment industrial

És un servei que consisteix en la revisió periòdica de tots els elements que constitueixen una instal·lació d’aquestes característiques, detectant errors i implantant millores per fer que estiguin en bones condicions més temps. A més, està estretament relacionat amb la qualitat i la quantitat de producció, aspecte indispensable per ser competitiu.

Un servei d’aquestes característiques té el gran avantatge que és preventiu, és a dir, té la capacitat d’anticipar-se a incidències futures i resoldre-les abans que succeeixin.

  • Manteniment general de la coberta.
  • Revisions de línies de vida.
  • Substitució de lluernaris.
  • Reparació i manteniment de canals.
  • Passos de coberta.
  • Ventilacions