Cobertes de fusta

Cobertes de fusta

Amb els panells sandvitx de fusta podem realitzar tancaments de construcció de qualsevol tipologia, ja sigui, tancament i reformes de cobertes, terres i parets interiors.

Es segur, resistent, aillant i sostenible, representant una interessant alternativa enfront dels sistemes tradicionals de construcció de cobertes, una alternativa que aporta importants avantatges d’ordre tècnic, pràctic i econòmic.

Funcionalitat, estètica, qualitat, durabilitat i seguretat es combinen en un producte avalat per l’àmplia experiència d’utilització en tot Europa, la satisfacció de milers d’usuaris i el compliment de les exigències del nou codi tècnic de l’edificació (CTE).

La gran varietat de models, materials i gruixos permetrà escollir la opció més adequada en cada cas segons les necessitats constructives i d´aïllament requerides pel projecte, acabat hidròfug per a protecció extra de filtracions d´humitats, amb possibilitat d´acabat amb fines virutes no inflamables (herakustik), decoratives (OSB), etc.