Safata

Façana Safata

Safata autoportant per façana metàl·lica que substitueix o disminueix el nombre de corretges estructurals, formant un acabat estètic llis per la part interior de la façana. Es poden muntar en posició vertical o horitzontal.

Hi ha la possibilitat d´oferir solucions acústiques amb safates perforades.

Formació de sistema sandvitx “in situ” amb aïllament de panells semi-rígids de llana de roca o manta de llana mineral, i acabat exterior amb xapa prelacada grecada, miniona, atenea, egeo, etc.