Acústica i insonorització

Acústica i insonorització

La contaminació acústica neix de l’activitat humana, normalment associada a una activitat de tipus industrial. L’estudi i anàlisi de tota manifestació de soroll ens permet proposar una acció correctora per complir amb la normativa vigent:

  • Condicionament acústic.
  • Aïllament acústic.
  • Tancaments, cabines i barreres acústiques.
  • Portes i visors acústics.
  • Tractament d’entrades/sortides d’aire, xemeneies, etc.
  • Control de la vibració estructural.