Acústica i insonorització

Acústica i insonorització

Oferim la possibilitat d’estudiar i elaborar els corresponents mapes de soroll, per detectar el nivell de contaminació acústica i d’aquesta manera proposar solucions òptimes, utilitzant diferents materials i propostes, per a realitzar aïllaments acústics i barreres fòniques segons les característiques del local i de l’activitat que es desenvoluparà en el seu interior, des de locals d’oci (bars musicals, sales de ball) a la insonorització i sectorització acústica d’oficines, despatxos, sales de reunions o habitatges, segons detalla el Codi Tècnic de la Construcció.

Les diferents solucions constructives aporten la reducció dels nivells de soroll en els espais interiors i un equilibri òptim d’altes prestacions en absorció i atenuació de sorolls entre estances, per tal de maximitzar / minimitzar la intel•ligibilitat i la insonorització. Hi ha diversos materials per aplicar tant en sostres com en parets, sostres metàl·lics microperforats, panells decoratius de fusta microperforats, plaques de heraclick, etc.

A més de la insonorització, per a un bon confort acústic és molt important que el temps de reverberació sigui curt per evitar ecos i soroll ambiental. Per això apliquem diferents panells amb material fono absorbent en sostres o parets amb una gran varietat estètica aportant no només una solució acústica tècnica sinó també una solució decorativa.