Estructures de fusta

Estructura fusta

L’aparició al mercat de la fusta laminada va permetre solucionar els problemes per cobrir grans llums, aconseguint un producte fort i resistent, alhora que aconseguim ambients molt més confortables i càlids, amb un impacte visual de gran bellesa.

Dissenyem i muntem estructures de fusta, a partir de bigueria laminada segons projecte, disseny i càlcul de càrregues. Unions de muntatge cargolades. Control tècnic d´execució a taller i a obra.

Una estructura de fusta laminada té com a valor afegit un acabat compacte, a més de crear un ambient d’intensa personalitat i d’una calidesa d’habitabilitat extra.

Les estructures de fusta laminada, ja són practicables en qualsevol tipus de construcció en que es presti una estructura portant.