Estructures metàl·liques

Estructura metàl·lica

Dissenyem, fabriquem i muntem estructures metàl·liques, a partir de perfils d’acer estructural i/o perfils conformats amb xapes, tot això en règim electrosoldat en taller i/o arc submergit. Unions de muntatge a l’obra soldades i/o cargolades. Control tècnic d´execució a taller i a obra.

Desenvolupem diferents tipologies estructurals, com ara gelosies, pòrtics hiperestàtics, estructures tèctum, jàsseres armades o alleugerides tipus BOYD, entramats per forjats, soleres amb xapa col·laborant, etc.