Imitació teula

Coberta panell imitació teula

El panell imitació teula és una solució per a construccions i rehabilitacions en zones on s’ha de preservar l’entorn. També s’utilitza en porxos, residencials, garatges, càmpings, etc.

Està format per una xapa d’acer prelacat exterior amb color vermell, pissarra o envellit, nucli d’aïllament injectat i xapa interior prelacada blanca o imitació fusta.

Possibilitat d’aillament amb nucli de poliuretà PUR C o polisocianurat PIR B.

Disposa d’una gran varietat de remateria de tancament amb troquels adaptables a la geometria de la teula.