Imitació teula

Coberta panell imitació teula

L’estètica del panell imitació teula és una gran opció per a conservar l’entorn a un preu més considerable i amb les mateixes o millors garanties d’aïllament. S’ha convertit en el material ideal per rehabilitar tot tipus de cobertes: residencials, marquesines, garatges…amb un gran acabat difícil de diferenciar amb una teulada tradicional.

Està format per una xapa d’acer prelacat exterior amb color vermell, pissarra o envellit, nucli d’aïllament injectat i xapa interior prelacada blanca o imitació fusta.
Possibilitat d’aïllament amb nucli de poliuretà PUR C o polisocianurat PIR B.

Disposa d’una gran varietat de remateria de tancament amb troquels adaptables a la geometria de la teula.