Substitució uralita

Substitució uralita

Disposem de diverses solucions tècniques per a tot tipus de tancaments de coberta a partir de la retirada de cobertes d´uralita amb amiant, donant una solució integral al nostre client, adaptant-nos a les necessitats, particularitats i especificacions de cada empresa, en funció de la seva activitat, de la seva ubicació i la seva logística interna, tenint en compte que habitualment aquesta activitat no es pot aturar.

El nostres professionals estan formats segons la normativa vigent i supervisats per tècnics amb experiència en el sector. Al disposar d´equips de desamiantat i equips de tancament de la nova coberta, ens permet poder oferir un servei complet i poder tapar cada dia la zona desamiantada.