Venda al detall

Venda al detall

Les nostres instal·lacions estan destinades a la distribució i venta de tot tipus de productes relacionats amb els tancaments industrials, residencials, agrícoles,… de cobertes i façanes.

Disposem de magatzems amb materials en estoc amb una superfície superior a 3.000m2 per poder oferir un servei ràpid i eficaç, amb tall a mida de tots els nostres productes.

Panells sandvitx de coberta, panells imitació teula, agropanells per granja, panells arquitectònics per tancament de façanes, panells per a instal·lacions frigorífiques, panells de llana de roca de sectorització, tallafocs, xapa metàl·lica grecada, xapa tipus miniona, policarbonats grecats, miniona i granona, així com policarbonats cel·lulars, claraboies, exutoris, ventilacions, etc.

Disposem d’una amplia gama d’acabats, espessors i colors, en funció de les necessitats del seu projecte.
Accessoris, juntes, aïllaments, cargoleria, ancoratges i segellants.

Fabriquem remateria industrial a mida amb varis espessors i fins a una longitud màxima de 6 metres, ja sigui amb xapa galvanitzada, prelacada o d´acer inoxidable.