Corba

Coberta corba

És un sistema constructiu adaptable a un disseny estructural concret.

La xapa corbada pot ser portant entre recolzaments estructurals o suportada a les bigues de càrrega. Es possible realitzar sistema sandvitx “in situ” mitjançant doble xapa metàl.lica, perfils separadors tipus omegues i aïllament amb manta de llana mineral.

Sistema molt utilitzat en pavellons esportius, grans indústries, etc.