Panell frigorífic

Façana Panell Frigorífic

El panell frigorífic té com a primera utilitat la construcció de cambres frigorífiques de productes refrigerats o congelats, magatzems logístics de productes làctics, alimentaris, sales blanques, etc.

Té capacitat per al seu ús en diferents temperatures, conservació, congelació o ultracongelació. El tipus de nervat i el gruix de l’acer emprat determina la longitud màxima d’ús del panell segons la disposició vertical o horitzontal. El color del material influeix en la lluminositat de les instal·lacions, caracteritzat per la reflectància, i determina la temperatura superficial màxima del plafó.

L’elecció de l’aïllament defineix el comportament al foc del panell, amb diferents gruixos segons normativa sanitat i eficiència energètica. El disseny de la junta proporciona l’estanqueïtat del conjunt.

Panell frigorífic conservació de 40mm a 100mm d’espessor (temperatura positiva)
Panell frigorífic congelació de 120mm a 200mm d’espessor (temperatura negativa)