Industrial

Cobertes Panell Industrial

Panell sandvitx la millor opció per a les cobertes de les naus industrials.

Aquest panell està format per dues xapes d’acer prelacades amb la possibilitat d’un acabat d’alta durabilitat tipus HDX o PVDF.

Un aïllament amb diferents espessors, tipus poliuretà C (PUR), poliisocianurat B (PIR) o llana de roca A, si es requereix una elevada resistència al foc.

PUR (Cs3d0)
C = Moderadament combustible, entre 10 i 20 minuts per la inflamació generalitzada
s3 = Molt fum i amb un grau elevat de toxicitat
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables

PIR (Bs1d0 – Bs2d0)
B = Poc combustible, nomès per acció directa de la flama. En retirar la flama s´apaga (autoextingible)
s1-s2 = Poc fum i menys tòxic
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables

LLANA DE ROCA (A2s1d0)
A2 = No combustible
s1 = Sense fum, no toxicitat
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables