Industrial

Cobertes Panell Industrial

Panell sandvitx la millor opció per a les cobertes de les naus industrials.

Aquest panell està format per dues xapes d’acer prelacades i un aïllament entremig (poliuretà PUR C, poliisocianurat PIR B o de llana de roca A).

Trobaríem una àmplia gamma de productes en funció del gruix d’aïllament, durabilitat de l’acer (ambients corrosius), morfologia del tancament, l’estudi de càrregues de suportació, resistència al foc…

PUR (Cs3d0)
C = Moderadament combustible, entre 10 i 20 minuts per la inflamació generalitzada
s3 = Molt fum i amb un grau elevat de toxicitat
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables

PIR (Bs1d0 – Bs2d0)
B = Poc combustible, nomès per acció directa de la flama. En retirar la flama s´apaga (autoextingible)
s1-s2 = Poc fum i menys tòxic
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables

LLANA DE ROCA (A2s1d0)
A2 = No combustible
s1 = Sense fum, no toxicitat
d0 = no hi ha caiguda de gotes inflamables