Exutoris i ventilacions

Exutoris i ventilació

L’instal·lació d’exutoris per a l’evacuació de fums en cas d’incendi com a mesura de prevenció, respon a la necessitat de controlar i disminuir de forma ràpida i eficaç l’acció nociva del fum i les altes temperatures generades per un incendi, ajudant a l’evacuació de les persones i la protecció dels edificis.

La ventilació natural de la calor a l’interior dels locals i edificis, contribueix a la comoditat dels treballadors, incrementar la productivitat i l’estalvi energètic, reduint les emissions de CO2. Permet regular els excessos de temperatura i humitat generats pels mateixos processos productius o l’arquitectura dels edificis.

Especialistes en noves tecnologies de ventilació industrial adaptades a tot tipus de cobertes:

  • Exutoris, airejadors per a l’evacuació de fums
  • Aparells de ventilació industrial
  • Airejadors mecànics
  • Cortines per sectorització de fums