Industrial

Façana Panell

Aquest panell està format per dues xapes d’acer prelacades i un aïllament entremig (poliuretà PUR C, poliisocianurat PIR B o llana de roca A). Disposa de diferents acabats superficials, estàndard, llis, semi-llis, microperfilat, granona o miniona.

Es pot col·locar en posició horitzontal o vertical, i modular segons disseny del projecte.

Trobaríem una amplia gamma de productes en funció del gruix d’aïllament, durabilitat de l´acer (ambients corrosius), morfologia del tancament, l´estudi de càrregues de suportació, resistència al foc…

PUR (Cs3d0)
C = Moderadament combustible, entre 10 i 20 minuts per la inflamació generalitzada
s3 = Molt fum i amb un grau elevat de toxicitat
d0 = No hi ha caiguda de gotes inflamables

PIR (Bs1d0 – Bs2d0)
B = Poc combustible, nomès per acció directa de la flama. En retirar la flama s’apaga (autoextingible)
s1-s2 = Poc fum i menys tòxic
d0 = No hi ha caiguda de gotes inflamables

LLANA DE ROCA (A2s1d0)
A2 = No combustible
s1 = Sense fum, no toxicitat
d0 = No hi ha caiguda de gotes inflamables