Línia de vida

Línia de vida

Són les solucions de seguretat anticaigudes més habituals a l’hora de treballar en llocs elevats, ja sigui amb un edifici, obra civil, indústria o maquinària de qualsevol tipus. Aquests sistemes d‘ancoratge rígid o flexible, estan situats en les zones altes i són utilitzats en el manteniment de fàbriques i edificis perquè els operaris puguin treballar en altura sense por a perdre la vida en cas de caiguda o accident.

Compostes d´una sèrie de peces que componen el que anomenem el sistema d’ancoratge d’anticaigudes, format per un cable per la connexió i un sistema de carros lliscants, dispositius absorbents, cargoleria… que ens permetran anclar-nos amb el nostre arnés.

En cas de caiguda en altura, el treballador quedarà penjat de l´arnés gràcies al sistema de connexió compost pel sistema d’anticaigues, mosquetó + absorbidor d’energia + cordes.

Sóm instal·ladors i tècnics autoritzats de la casa IGENA i oferim el servei de muntatge amb la homologació de la línia de vida, i servei de manteniment anual segons la normativa vigent.