Línia de vida

Línia de vida

Les línies de vida són un sistema de protecció per a garantir la seguretat en alçada de tots aquells treballadors que tinguin risc de caiguda. Aquest sistema de protecció possibilita el trànsit, permanència o realització de treballs en zones a gran alçada, a partir dels 2 metres.

Poden ser horitzontals o verticals, temporals o d’ús permanent, rígides o flexibles.

Es componen d’un dispositiu d’ancoratge, d’un dispositiu de subjecció del cos (arnés, cinturó, …) i d’un sistema de connexió entre ambdós format per un cable d´unió i un sistema de carros lliscants, dispositius absorbents, … Estan dissenyades per a ser utilitzades per més d´un treballador a la vegada i per tant hauran de complir amb especificacions tècniques.

Som instal·ladors i tècnics autoritzats de la casa IGENA i oferim el servei de muntatge amb la homologació de la línia de vida, i servei de manteniment anual segons la normativa vigent.