Deck

Cobertes Deck

Les teulades tipus Deck estan especialment recomades per a grans superfícies on es precisi una pendent mínima (1-3%). Solució molt utilitzada en supermercats, aeroports, centres comercials o poliesportius, que requereixen sortides de fums, instal·lacions o il·luminació.

Existeixen diferents tipus de cobertes Deck, formades a partir d´una xapa metàl·lica, un aïllament termo-acústic (tipus PIR, llana de roca o XPS) i un acabat amb membrana o làmina impermeabilitzant. Al fusionar les juntes es garanteix la total estanqueïtat i pot ser adherida al aïllament o per fixació mecànica als suport. Segons les necessitats de projecte, existeixen diferents configuracions (làmina asfàltica, làmina sintètica PVC o TPO, làmina de polipropilè, làmina de cautxú).