Deck

Cobertes Deck

Les teulades Deck estan pensades per grans superfícies amb pendents entre l’1% i el 5%.

Formades per una base amb xapa metàl·lica de diferents perfils i gruixos, aïllament tèrmic de llana de roca d’alta densitat o poliisocianurat , i capa superior amb làmines fixades mecànicament o adherides.

Existeixen varis tipus de cobertes deck:

  • Doble capa de làmines impermeabilitzants asfàltiques o sintètiques.
  • Làmines TPO amb garantia fins a 20 anys.
  • Làmines de PVC.
  • Làmines de cautxo EPDM.

Facilitat per incorporar a la coberta elements com claraboies, exutoris, etc